Secretele construcției nefinisate în Parcul Central: De la ce a început construirea, prețul închirierii terenului în parc și cine a semnat documentele

Spread the love

Parcul Central din Bălți, situat în inima orașului nu este doar un loc pentru plimbări în aer liber și activități distractive sau culturale. Începând cu 1993 Parcului Central i-a fost atribuit statut de monument istoric al Republicii Moldova. Actele confirmative pot fi găsite pe pagina web a Agenției de Inspectare și Restaurare a monumentelor.

Parcul din inimaorașului Bălți are o istorie neobișnuită. În perioada interbelică în loculcopacilor, se afla un cartier locativ, fapt confirmat și de hărțile istorice.

În timpul luptelor din 1940, cartierul a fost transformat în ruine de o mină puternică, iar în locul unde a căzut obuzul s-a format un crater imens. Clădirile istorice au fost făcute una cu pământul.

Zece ani mai târziu a fost luată decizia ca în locul cartierului să fie amenajat un parc care să fie denumit în cinstea marelui cunoscător al artei militare, G. Kotovski. Începând cu anii 90 ai secolului trecut, parcul a fost numit „Central”. Pe teritoriul lui a fost construit un club de tir, atracție a sute de orășeni, iar acum câțiva ani în acel loc a fost ridicat un supermarket, și de asemenea era amenajat un ring de dans în aer liber, unde orășenii se adunau pentru a petrece pe ritmuri de dans.

Astăzi în acel loceste o clădire nefinisată, cu trei nivele. Asociația pentru Drepturile OmuluiLex XXI a făcut o serie de interpelări la Primăria mun. Bălți pentru a vedeacare e soarta clădirii și cum  a ajuns obucată din Parcul Central al orașului să fie luat în locațiune de unii agențieconomici, care și-au ridicat clădiri capitale pe teritoriul unui monument istoricde importanță națională.

Cum a ajuns Parcul Central din Bălți la „cheremul” unor agenți economici

Decizia de a da în locațiune terenul din Parcul Central, monument istoric, protejat de stat, a fost luată acum 12 ani. La 19 mai 2008, –  în una dintre ședințele extraordinare ale Consiliului Municipal Bălți a fost luată decizia în baza proiectului de decizie Nr.4/28, prin care o parte din Parcul Central, unde anterior se afla ringul de dans în aer liber, să fie dat în locațiune.  Decizia a fost votată cu votul majorității, și semnată ulterior de președintele ședinței Serghei Strul, secretarul Consiliului mun. Bălți, Irina Serdiuc și – fostul primar de Bălți, Vasile Panciuc.

fostul primar de Bălți, Vasile Panciuc   Președintele celei de-a 4-a ședințe extraordinare a Consiliului mun., Serghei Strul secretarul Consiliului mun. Bălți, Irina Serdiuc

Prin acea decizie, a fost dat în locațiune un teren cu o suprafață de 455 de m², cu ieșire spre strada Mihai Viteazul.

Prețul pentru care a fost dat în chirie „Parcul Central”

Prețul pentru arendaterenului din Parcul Central, unde în prezent sunt efectuate lucrări deconstrucție, și unde ar urma să fie deschisă o cafenea „Incomlac”, este de 2057lei și 14 bani pentru un an. Prețul a fost calculat după formula – 2% dinprețul terenului stabilit de Oficiul Cadastral. Asta chiar dacă de obicei,Primăria mun. Bălți include în contractele de arendă până la 10% din preț. Darde această dată au decis să includă o sumă infimă, doar 2% din costulterenului.

Dacă e să calculămcâți bani vin lunar în bugetul municipal în urma acestui contract de arendă,vedem că suma este de 171 lei și 43 de bani. Dacă e să raportăm acești bani la m²închiriat, vedem că pentru un metru pătrat agentul economic achită lunar 0,37de lei. Adică pentru terenul din inima orașului, situat pe teritoriul ParculuiCentral, monument istoric, la câțiva metri distanță de Primăria Bălți, agentuleconomic achită pentru locațiune 37 de bani pentru un m².

Contractul de arendăa fost prelungit până în anul 2019. Documentul a fost semnat de către fostulprimar de Bălți, Nicolai Grigorișin, în urma deciziei Nr.14/36 din 27.11.2018 aConsiliului Municipal Bălți.

Pentru prelungirea contractului de arendă în Parcul Central au votat unanim toți aleșii locali. Nici unul dintre consilierii municipali nu s-au expus asupra prețului derizoriu pentru arenda terenului, care ar fi putut fi majorat de la 2% la 10%.  Mai mult, nimeni nu s-a expus vizavi de inacțiunile agentului economic, care urma potrivit contractului să monteze un gard nou în jurul parcului, paralel cu strada Mihai Viteazul.

Prevederile contractului de arendă

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a intrat în posesia unei copii a contractului de arendă, după o interpelare făcută în adresa Primăriei Bălți. Răspunsul interpelării noastre a fost semnat de către primarul Renato Usatîi. Copia contractului este anexată pentru documentare: 

Cum reiese din contractul de arendă, semnat de Primăria Bălți și Societatea pe Acțiuni „Incomlac”, agentul economic a fost selectat în urma unei licitații. Lucru care trezește semne de întrebare este că nimeni nu a mai fost interesat să ia în locațiune un teren în centrul orașului, cu un preț derizoriu, adică 2057,14 lei anual, pentru o suprafață de 455m².

În contract este specificat că terenul este oferit în locațiune, pentru construcția unei „cafenele de firma – “Мороженное”(Înghețată)”, fără dreptul de a efectua un contract de subarendă. 

Titlul contractului:„Contract de dare în locațiune pe un termen scurt a terenului”. Contractul afost încheiat pentru un termen de doi ani (15.09.2008 -14.09.2010). În urmapropunerii din partea aleșilor locali, contractul a putut fi prelungit până înseptembrie 2019.

Primul pas: Înaintarea propunerii la Consiliul Urbanistic

Despre construcția unei clădiri în Parcul Central s-a vorbit pentru prima dată în cadrul ședinței consiliului urbanistic din 22 octombrie 2009, la mai bine de un an de la semnarea contractului de arendă prin care SA „Incomlac” a primit dreptul de a gestiona 455m² din parc. Vedeți mai jos copia procesului verbal al ședinței.

Ordinea de zi: Propunere de proiect pentru construcția unei cafenele de firmă pe strada Mihai Viteazul  (Parcul Central).

Investitor –  SA „Incomlac”

Autor proiect – V.Postolachi (membru al ConsiliuluiUrbanistic)

Copia deciziei Consiliului Urbanistic:

Din procesul verbal al ședinței Consiliului Urbanistic, reiese că investitorului SA „Incomlac” i-ar reveni amenajarea teritoriului din preajmă, și anume pavarea căilor de acces spre clădire și instalarea unui gard nou în jurul parcului, paralel cu str. Mihai Viteazul, și nu în ultimul rând agentul economic urma să amenajeze o parcare. Proiectul a fost votat, iar procesul verbal al ședinței a fost semnat de către secretarul Consiliului Urbanistic, O. Oseledca.  

Al doilea pas: Eliberarea certificatului urbanistic

La 14 mai 2010 SA„Incomlac” a primit certificatul urbanistic nr.238, semnat de către:  

 1. V. Panciuc – fost primar al mun. Bălți
 2. V. Romanciuc – fost șef al secției Arhitectură și Construcție, Primăria mun. Bălți
 3. B. Grițunic – fostul arhitect șef al mun. Bălți
 4. О. Oseledca – fost secretar al Consiliului Urbanistic
 5. I. Serdiuc – secretar al Consiliului mun. Bălți

Copia certificatuluiurbanistic:

În certificatulurbanistic au fost incluse noi prevederi, care nu se regăsesc în procesulverbal al ședinței Consiliului Urbanistic din 22.10.2009, dacă e să ne uităm lapunctul 2, care prevede alocareaspațiului suplimentar pentru amenajarea unui teren de joacă pentru copii.Adică din acte reiese că cei 455 m² oferiți în arendă contra sumei de 37 debani pentru un m², nu au fost suficienți pentru realizarea proiectului.

Al treilea pas: Documentația de proiect

În 2010, SRL „GEO-CAD-PROIECT” semnează un contract cu investitorul pentru elaborarea documentației de proiect a clădirii care urmează a fi construită. Fondatoarea SRL „GEO-CAD-PROIECT” este Natalia Postolachi, soția lui Valeriu Postolachi, care deține funcția de director al firmei, iar în acel moment și arhitect în cadrul Primăriei Bălți. Tot el este și funcționarul care a prezentat propunerea de proiect în cadrul ședinței Consiliului Urbanistic din 22.10.2009. Astfel vedem cum – firma de familie a funcționarului public, angajat al secției arhitectură și construcție, Valerii Postolachi, – a beneficiat de pe urma construcției clădirii în Parcul Central.

La data de 14.05.2010 a fost prezentat proiectul final, care a stat la baza eliberării autorizației pentru construcție.   

Mai mult, documentația de proiect a fost aprobată și de Ministerul Culturii, potrivit procesului verbal Nr.4 din 01.04.2011 al ședinței Consiliului Național al Monumentelor Istorice.

Totodată cu Ministerul Culturii a fost coordonată și alocarea a 185,95 m², suplimentar la terenul cu o suprafață de 455 m², pentru amenajarea unei parcări. Astfel, sub construcție au fost alocați 420 de m², iar în preajmă încă 2 terenuri, cu suprafața totală de 185,5 m2.

Al patrulea pas: Eliberarea autorizației pentruconstrucție

Pe perioadadesfășurării lucrărilor de construcție a cafenelei în Parcul Central au fosteliberate trei autorizații pentru construcție. Vedeți în continuare când aufost eliberate și de către cine au fost semnate.

Prima autorizație, care prevedea începerea lucrărilor de construcție în Parcul Central a fost eliberată la data de 20.07.2011, cu Nr. 211. Documentul a fost semnat de către:

 • V. Panciuc –  fostul primar de Bălți
 • О. Mahu – fostul viceprimar de Bălți
 • B. Romanciuc – fostul șef al secție Arhitectură și Construcție, Primăria Bălți
 • B. Grițunic – fostul arhitect șef al orașului Bălți
 • L. Derevenco – secretar interimar al Consiliului Municipal Bălți.

Autorizația pentru construcție nr.211 a fost prelungită pentru un termen de 12 luni. Documentul a fost semnat de către următorii funcționari.

 1. V. Panciuc –  fostul primar de Bălți
 2. О. Mahu – fostul viceprimar de Bălți
 3. I. Bucătaru – fostul șef al secție Arhitectură și Construcție, Primăria Bălți
 4. V. Coadă – fostul arhitect șef al orașului Bălți
 5. I. Serdiuc – secretar al Consiliului Municipal Bălți

 1. O altă autorizație pentru construcție cu nr. 173, din data de 08.08.2014, a fost eliberată și semnată de către următorii funcționari public din Primăria Bălți: 
 1. V. Panciuc –  fostul primar de Bălți
 2. I. Bucătaru – fostul șef al secție Arhitectură și Construcție, Primăria Bălți
 3. I. Serdiuc – secretar al Consiliului Municipal Bălți 

Autorizația nu a fost prelungită.

A treia autorizație cu nr. 193 din 18.09.2015 a fost eliberată de către Primăria Bălți și semnată de următorii funcționari:

 • L. Babii – fost primar interimar al mun. Bălți
 • I. Bucătaru – fostul șef al secție Arhitectură și Construcție, Primăria Bălți
 • V. Coadă – fostul arhitect șef al orașului Bălți
 • L. Dovgani – secretar interimar al Consiliului Municipal Bălți 

Ultima autorizație cuNr.193 nu a fost prelungită, de aici reiese că construcția acestui obiect din2016 și până în prezent are loc în lipsa unei autorizații de construcție.

Concluzie

Prețul pentru arenda terenului este unul derizoriu. În cazul în care dă în locațiune teren situat în „inima orașului„ conducerea municipiului ar fi putut stabili un preț pentru arendă nu mai mic de 10% din costul terenului. Timp de zece ani, în bugetul municipal au ajuns de pe urma acestui contract de arendă doar 20 570 de lei la rata de 2%, astfel autoritățile au ratat un venit de 102 850 de mii de lei.

Arhitectul V. Postolachi, membrul Consiliului Urbanistic s-a ocupat în cadrul firmei care aparține familiei sale de elaborarea documentației de proiect, care prevedea construcția de către investitor a unei clădiri cu trei nivele în Parcul Central. Asta în timp ce tot el a prezentat propunerea de proiect în cadrul ședinței Consiliului Urbanistic, în calitate de angajat al Primăriei Bălți. Acțiunile lui V. Postolachi trezesc multe semne de întrebare odată ce el în calitate de funcționar public are interese financiare vizavi de proiectele pe care le promovează.

Multe semne de întrebare trezește și eliberarea autorizației Nr.193 din 2015. Documentul face referință la documentația de proiect elaborată în 2010 de către SRL „GEO-CAD-PROIECT”. Potrivit documentației de proiect, pentru ridicarea construcției a fost alocat teren suplimentar la cei 455m², în Parcul Central. Teren municipal pe care investitorul SA „Inomlac” urma să amenajeze două terenuri de joacă în preajma cafenelei.  -Logic ar fi fost ca autoritățile să-i ceară agentului economic să modifice documentația de proiect, așa încât să nu fie nevoie de a-i aloca teren suplimentar pentru efectuarea lucrărilor. În acest caz, însă, investitorul este în drept să ceară municipalității teren suplimentar pentru a-și putea îndeplini angajamentele stipulate în documentația de proiect. Potrivit documentației de proiect pentru construcția acestui edificiu a fost alocat un teren cu o suprafață de 605m² în Parcul Central, în condițiile în care agentul economic a arendat (și achită) doar 455m².   

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului ”Mobilizare pentru monitorizare” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene. 

Autorii materialului:
Diana Grosu
Vitali Cozearschi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial