Redirecționați 2% din impozitul pe venit „Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI” IDNO: 1018620000749

Spread the love

Știți că aveți dreptul și capacitatea să vă gestionați impozitele sale? 
Vreți să decizeți singur la ce obiectivele vor merge banii câștigați? 
Când completați o declarație fiscală, redirecționați 2% din impozitul pe venit Organizației Neguvernamentală „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” IDNO: 1018620000749. 
«Lex XXI»: 
– monitorizează modul în care autoritățile publice cheltuiesc bani bugetari și gestionează proprietatea publică. 
-Informează și educă societatea civilă 
-Atrage atenția asupra problemelor importante din punct de vedere social 
-Participă la formarea și implementarea instituțiilor democratice 
-Protectează interesele și drepturile cetățenilor

CE ESTE MECANISMUL 2%?

Mecanismul 2% este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către entitățile religioase. 

Procesul de desemnare procentuală mai este numit și mecanismul 2% sau Legea 2%. 

În anii 1990 și 2000, mai multe țări din Europa Centrală și de Est au introdus mecanisme care au permis cetățenilor direcționarea a 1% sau 2% din impozitul pe venit către sectorul neguvernamental. 

În Republica Moldova, „Legea 2%” – cea care prevede dreptul de a face desemnări procentuale – a fost votată de Parlament la 18 iulie 2014. În iulie 2016, Parlamentul a îmbunătățit mecanismul 2%. La 30 noiembrie 2016, Guvernul a adoptat Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală care este și instrumentul de aplicare a „Legii 2%”. Regulamentul stabilește mecanismul prin care contribuabilii – persoanele fizice – pot direcționa 2% din suma impozitului lor pe venit către beneficiarii desemnării procentuale. 

În 2017, Legea 2% a fost implementată pentru prima dată și persoanele fizice care au avut obligația de a plăti impozitele au putut să direcționeze 2% din impozitul lor pe venit către una din organizațiile incluse în Lista beneficiarilor 2%.

Mecanismul 2% (denumit și mecanismul de desemnare procentuală) are mai multe beneficii: 

-susține activitatea organizațiilor societății civile; 
-susține comunitatea prin intermediul activităților realizate de organizațiile societății civile; 
-implică cetățenii în procesul de repartizare a bugetului public; 
-sporește vizibilitatea, transparența și credibilitatea organizațiilor societății civile; 
-promovează cultura de filantropie în societate.


CÂND, UNDE, CUM?

În fiecare an, persoanele fizice pot efectua desemnarea procentuală odată cu depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit. 

Condiții pentru desemnare:
-Declarația cu privire la impozitul pe venit trebuie să fie depusă în termen (pentru anul 2020, termenul limită este 29 mai 2020). 
-Impozitul pe venit declarat să fie achitat integral și în termen 
-Desemnarea să fie efectuată în folosul unei singure organizații care se regăsește în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

Oricepersoană care dorește să redirecționeze 2% trebuie să depună declarația cuprivire la impozitul pe venit, chiar dacă  nu are această obligațiepotrivit Codului fiscal.

În2020 direcționarea a 2% se va realiza prin completarea formularului CET18:
https://2procente.info/wp-content/uploads/CET18.pdf

Cum se completează declarația cu privire la impozitul pe venit?

ServiciulFiscal de Stat a adoptat un Regulament care te ajută să completezi formularul CET 18.

Formularul CET18  la fel conține o secțiune facultativă numită „Desemnarea procentuală”, în care la codul M1 se indică codul fiscal al unei organizații beneficiare în folosul căreia se face desemnarea.

Codurile fiscale (IDNO) ale organizațiilor beneficiare sunt indicate în Lista beneficiarilor publicată anual de Agenția Servicii Publice. Desemnarea poate fi făcută doar în folosul unui singur beneficiar. Indicarea mai multor beneficiari va duce la anularea desemnării de către Serviciul Fiscal de Stat.

Cum se depune formularul declarației cu privire la impozitul pe venit?

Declarația cu privire laimpozitul pe venit poate fi depusă:

  • personal;
  • prin poștă;
  • online (cu aplicarea semnăturii electronice).

Dacă depui declarația personal, enecesar să te prezinți la , indiferent de domiciliul pe care îl ai.Angajații Serviciului Fiscal de Stat te vor ajuta să completezi și să depuideclarația.

Dacă depui declarația prin poștă,o poți expedia indicând adresa oricărei direcții de deservire a ServiciuluiFiscal de Stat.

Depunereaonline a declarației este posibilă utilizând serviciile fiscaleelectronice. Declarația semnată electronic are aceeași valoarelegală pe care o au documentele semnate și ştampilate pe suport de hârtie.

Mai multe detalii pe: www.2procente.info

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial