Ce cunosc locuitorii r. Florești despre ”Planul local anticorupție Florești”?

Spread the love

Ce cunosc locuitorii r. Florești despre ”Planul local anticorupție Florești” – a fost întrebarea de bază la focus grupuri realizate în data de 22 octombrie 2020. Focus grupurile au fost organizate cu sopul facilitării discuţiilor productive, pentru exprimarea opiniilor, ideilor şi sugestiilor locuitorilor r. Florești cu privire la Planul Local Anticorupție pe anii 2018-2020. La discuții au participat reprezentanții a diferitor sfere de ativitate: reprezentanți APL, ONG, și studenți. Fiecare participant a avut posibilitatea să-și expună părerea și sugestiile asupra tematicii abordate.Evenimentele au avut loc în cadrul Proiectului ”Monitorizăm, Informăm, Responsabilizăm” (faza II), implementat de AO ”Asociația pentru drepturile omului LEX XXI”, în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial