Vă felicităm cu ocazia Zilei Internațională a Educației!

Spread the love

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a ales ziua de 24 ianuarie pentru exprimare unui mesaj care recunoaște rolul fundamental al educației pentru pace și dezvoltare omenirii.
Trebuie să ne educăm și să ne evoluăm toată viața. Desigur, și în domeniul drepturilor omului.
Articolul 26 Declarației Universală a Drepturilor Omului:
“1. Orice persoană are dreptul la educaţie. Educaţia trebuie să fie gratuită, cel puţin în ce priveşte învăţămîntul elementar şi de bază. Învăţămîntul elementar este obligatoriu. Învăţămîntul tehnic şi profesional trebuie să fie accesibil tuturor; accesul la studii superioare trebuie să fie deschis tuturor pe baza deplinei egalităţi în funcţie de merit.
2. Educaţia trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale. Ea trebuie să stimuleze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate popoarele şi între toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.
3. Părinţii au, cu prioritate, dreptul să aleagă felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor.”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial