Managementul deșeurilor în Republica Moldova

Spread the love

Protecţia mediului constituie o problemă de o importanţă globală, deoarece vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii. Totodată, asigurarea drepturilor fundamentale ale omului încadrate în Constituția Republicii Moldova este imposibilă în absența unui mediu ambiant curat și sănătos. Aceste două teze au fost punctul de start al autorităților moldovenești în parcursul lor de elaborare a unei politici naționale clare în domeniul protecției mediului. Această politică poartă denumirea de Strategia Națională de Mediu pentru anii 2014-2023. Scopul acestei Strategii este de a garanta populaţiei Republicii Moldova dreptul la un mediu durabil nepoluat şi sănătos, în armonie cu dezvoltarea economică şi bunăstarea socială, iar obiectivul general al Strategiei rezidă în crearea unui sistem eficient de management de mediu, care să contribuie la creşterea calităţii factorilor de mediu şi să asigure populaţiei dreptul la un mediu natural curat, sănătos şi durabil.

Strategia de Mediu abordează problemele de mediu și direcțiile de acțiune care sunt necesare întru atingerea acestor obiective. Secțiunea a 8-a din cadrul capitolului III se referă la problema de interes a proiectului pe care îl implementăm: managementul deșeurilor. Astfel, autorii Strategiei au identificat mai multe probleme în acest domeniu, printre care:

● stocarea/depozitarea deşeurilor în locuri necorespunzătoare, nerespectarea cerinţelor ecologice, numărul mare de depozite şi gunoişti neautorizate, care nu corespund cerinţelor;

● existenţa stocurilor învechite de poluanţi organizatorici persistenţi şi substanţe chimice, precum şi a terenurilor contaminate cu aceste pesticide, bifenili policloruraţi şi alte substanţe chimice;

● insuficienţa infrastructurii, serviciilor şi a capacităţilor de gestionare a deşeurilor;

● lipsa sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi a substanţelor chimice, conform cerinţelor internaţionale;

● lipsa clasificărilor conform standardelor internaţionale a substanţelor chimice şi deşeurilor;

● lipsa responsabilităţii din partea autorităţilor publice locale pentru soluţionarea problemelor managementului deşeurilor la nivel local.

Haideți să analizăm mai detaliat problema numărul 1: stocarea/depozitarea deşeurilor în locuri necorespunzătoare, nerespectarea cerinţelor ecologice, numărul mare de depozite şi gunoişti neautorizate, care nu corespund cerinţelor. Conform Strategiei, cea mai răspândită metodă de tratare a deşeurilor menajere – depozitarea pe sol – reprezintă o sursă importantă de poluare a solului şi a apelor subterane. Grav este faptul că circa 99,7% sau 1147 de gunoiști situate în mediul urban și cel rural nu corespund cerințelor legislației de mediu. În acest context, salubrizarea localităţilor, managementul deşeurilor urbane şi rurale reprezintă un obiectiv important al autorităţilor publice centrale şi locale. Pentru a înțelege amploarea deșeurilor create și stocate necorespunzător, haideți să analizăm mai multe date statistice. Conform datelor statistice din Strategie, în anul 2011 s-au format circa 1,8 mil. tone deşeuri de producere. Sectoarele care generează cele mai mari cantităţi de deşeuri de producere sunt: industria extractivă, industria alimentară şi a băuturilor, creşterea animalelor. Deşeurile reprezintă până la 25-45% din materialele dobândite de întreprinderile de extragere a materiei prime (de construcţie).

Ultimele date statistice ale Biroului Național de Statistică indică că în anul 2019 s-au format circa 3 254, 1 mii metri cubi de deșeuri. Dacă încercăm să convertim acești metri cubi în tone, obținem valoarea de 1 149 174.5698 tone. Comparând această valoare cu indicatorul similar din strategie pentru anul 2011 (1,8 mil. tone deşeuri de producere), constatăm un progres vizibil în domeniul cercetat.

Acum, probabil vă întrebați ce obiective specifice și-a setat Strategia Națională de Mediu întru ameliorarea problemei analizate dar și a celorlalte probleme din domeniul gestionării deșeurilor? Răspunsul este următorul: Strategia de Mediu își propune crearea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi substanţelor chimice, care ar contribui la reducerea cu 30% a cantităţilor de deşeuri depozitate şi creşterea cu 20% a ratei de reciclare până în anul 2023. Pentru atingerea acestui obiectiv, Strategia de Mediu prevede 2 direcții de acțiune prioritare: crearea unui sistem de management integrat al deșeurilor și asigurarea managementului durabil al substanțelor chimice. Cu alte cuvinte, Strategia își propune să reducă consumul de resurse şi să favorizeze aplicarea practicilor de ierarhie a deşeurilor, utilizarea mai eficientă a resurselor şi schimbarea tiparelor de producţie şi consum; să încurajeze reutilizarea, recuperarea şi reciclarea materialelor în favoarea valorificării energetice a deşeurilor, în cazul în care acestea sunt cele mai bune opţiuni din punct de vedere ecologic; și, în final, să asigure prevenirea poluării şi reducerea impactului negativ al stocurilor şi deşeurilor periculoase asupra componentelor de mediu şi sănătăţii umane. Urmăriți următoarele noastre articole pentru a afla care sunt progresele autorităților în acest sens.

Să aveți o săptămână verde!

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană / European Union in the Republic of Moldova și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) .

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER și AO ADR “Habitat”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial