“Nu toți sunt egali în fața legii” demonstrează administrația Spitalului Clinic Bălți

Spread the love

La începutul lunii noiembrie a anului 2019, în presă a fost publicată o scrisoare deschisă, prin care un tânăr medic comunică că îi este interzis să practice profesia de chirurg. Când a pierdut orice speranță că poate rezolva situația din interior, a făcut o adresare la presă și la organele de resort. La trei zile după ce a dat în vileag practicile păguboase ale SC Bălți, tânărul medic a fost suspendat din funcție, anchetat disciplinar și mustrat aspru.

După ce s-a făcut cunoscut cazul în presă, un grup de oameni din municipiul Bălți s-au mobilizat pentru a susține medicului. Acesta a depus o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

La data de 12.11.2019 i-a fost suspendat contractul individual de muncă pe perioada anchetei interne. Drept urmare, la data de 29.11.2019 a fost sancţionat disciplinar cu mustrare aspră.

În urma examinării cazului, la data de 20 martie 2020, Consiliul a elaborat o decizie prin care hotărăște că faptele examinate constituie hărțuire pe criteriu de vârstă și opinie (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_248_2019.pdf?fbclid=IwAR1eWtT_IEOlc4R101clnqrrAqD4QwyddEQksmtLC4FWmggM8JJ6vS5GOEc). Consiliul recomandă directorului Spitalului Clinic Bălți și șefei Departamentului Unitatea Primiri Urgență (UPU) să-și stopeze comportamentul ofensator față de petiționar și să adopte un comportament profesionist de îndrumare și susținere a tânărului specialist, împărtășind experiența acestora.

Cu toate acestea, administrația spitalului nu și-a stopat atitudinea de discriminare, continuînd să intimideze tânărul specialist. Medicul s-a văzut nevoit să înainteze o cerere de chemare în judecată împotriva IMSP “Spitalul Clinic Bălți” cu privire la anularea ordinului de sancționare, restituirea salariului pe perioada suspendării temporare a contractului de muncă, restabilirea în funcția de medic chirurg în cadrul ,,Spitalul Clinic Bălți”, încasarea despăgubirii morale și materiale și a cheltuielilor de judecată.

Prin hotărârea din 24 februarie 2021 (https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/70d39595-0903-436f-90f1-450abc50bed4, https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a90777a8-8559-4d2d-90f9-969501fb8a29), acţiunea reclamantului a fost admisă parţial. Tânărul specialist a contestat hotărârea, iar cazul său se află în prezent la Curtea de Apel.

 Începând cu perioada pandemiei, lucrătorii medicali s-au văzut expuși infectării cu Covid-19, nefiind echipați cu materialele de protecție necesare, deoarece “erau insuficiente”.

 Nemulțumiți de lipsa de acțiuni, din partea sindicatului din care făcea parte – sindicatul „Sănătatea”, un grup de lucrători medicali de la Spitalul Clinic Bălți a decis crearea unui sindicat alternativ, „Susținere”. Pentru că au dorit să plece din sindicatul „Sănătatea”, mai mulți angajați din sistemul medical au fost intimidați de administrația spitalului – au primit sancțiuni, mustrări aspre și li se deschid anchete de serviciu.

Din acest motiv, membrii sindicatului “Susținere” au depus o plângere la Consiliul pentru prevenirea discriminării, obiectul plângerii fiind discriminare în realizarea dreptului la asociere pe criteriul de apartenență sindicală. Petiționara declară că există o atitudine comportamentală diferită a administrației față de președinta sindicatului înregistrat anterior și președinta sindicatului nou înregistrat.

Prin deciziadin 01 decembrie 2020 (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_216_-2020_expediat.pdf?fbclid=IwAR0NnnrTYpLw46SYu513qoyeWdky5tAZr6Gjyja4cS0x0PyfRJtKRr3Dwbg), s-a decis că faptele constatate reprezintă discriminare directă pe criteriul de apartenență sindicală în exercitarea dreptului la asociere. În vederea repunerii în drepturi a petiționarei, Consiliul recomandă administrației să nu creeze impedimente nejustificate, care ar periclita buna desfășurarea a activității organizației sindicale pe care o conduce.

În decurs de jumătate de an după adoptarea deciziei citate mai sus, membrii sindicatului „Susținere” se întâlnesc în continuare cu diverse dificultăți în procesul de comunicare cu administrația IMSP SC Bălți. În pofida numeroaselor încercări ale conducerii SM “Susținere”, de a stabili o întrevedere cu reclamații, pentru a discuta problemele cu care se confruntă lucrătorii instituției afiliați organizației sindicale, întrevederea nu a avut loc.

Prin decizia din 23 iunie 2021 (http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_68_-2021-1.pdf?fbclid=IwAR1TwUJEiK_DG-T-YmPIRJdwbXe4l9JTr8NQvtXyJkW7gXGJyc6loSR0vaM) Comisia decide că faptele constatate reprezintă discriminare directă pe criteriul de apartenență sindicală, de asemenea Consiliul va întocmi în privința reclamaților un proces verbal de constatare a contravenției sub aspectul de neexecutarea recomandărilor date de Consiliu prin decizia din 01.12.2020 emisă pe cauză nr. 216/2020. În pofida tuturor deciziilor luate de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, administrația IMSP SC Bălți rămâne a fi indiferentă la solicitările exprimate de noul sindicat. Tratament evident diferențiat care se aplică celor două sindicate, afectează interesele lucrătorilor care au optat să se alăture sindicatului “Susținere”, or interesele acestora riscă să nu fie promovate corespunzător din cauza apartenenței sindicale.

Acest material analitic a fost elaborat în cadrul proiectului „Sistemul medical din Bălți și Drochia în vizorul societății civile”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile locale în Republica Moldova”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial