Economia Verde – prioritate de dezvoltare a Republicii Moldova

Spread the love
  • Ce este economia verde?

Economia verde, aşa cum este definită de recentul Raport al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu, are ca rezultat îmbunătăţirea bunăstării şi echităţii sociale, concomitent cu reducerea semnificativă a riscurilor de mediu şi deficitului ecologic. Tranziţia spre o economie verde înseamnă politici şi investiţii care vor decupla creşterea economică de creşterea consumului curent intensiv de materii prime şi energie. O economie verde poate fi gândită ca o economie cu emisii reduse, prin utilizarea eficientă şi durabilă a resurselor şi asigurarea incluziunii sociale. Într-o economie verde, creşterea veniturilor şi ocuparea forţei de muncă ar trebui să fie impulsionate de către investiţiile publice şi private ce reduc emisiile de carbon şi poluarea, sporesc eficienţa energetică şi eficienţa resurselor, şi previn pierderea biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemelor.

  • Care sunt principalele sectoare pe care este bazată economia verde?

Karl Burkart defineşte o economie verde ca fiind bazată pe şase sectoare principale:

1.Energie regenerabilă (solară, eoliană etc.);

2.Construcţii “verzi” (ex. construcţii LEED – Leadership in Energy and Environmental Design);

3.Combustibili alternativi (vehicule electrice, hibride sau combustbili alternativi);

4.Managementul apei (epurarea apelor, sisteme de colectare a apei de ploaie etc.);

5.Managementul deşeurilor (reciclare, depozitare etc.);

6.Managementul teritorial (incluzând agricultura organică, conservarea habitatelor, împăduriri la nivel urban-parcuri, reîmpăduriri şi stabilizarea terenurilor).

De asemenea există și cea de a 7-a categorie ce poartă denumirea de “piețe verzi” şi include piețe precum “green banking and financial investment services” – servicii bancare şi de investiţii verzi; “carbon trading” – comerţul cu carbon s.a.

  • Ce legătură are Moldova cu economia verde?

Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova-2020, Strategia energetică-2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității, Strategia de dezvoltare a agriculturii 2013-2020 şi proiectul Strategiei de mediu 2014-2023. Acestea sunt totodată parte a angajamentelor Republicii Moldova față de partenerii de dezvoltare ai țării din exterior. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană urmărește expres asigurarea dezvoltării durabile şi promovarea economiei verzi în țara noastră. Prin semnarea Acordului, Republica Moldova se angajează să armonizeze legislaţia națională la cea europeană și să asigure integrarea prevederilor de protecție a mediului, utilizarea rațională a resurselor și eficiență energetică, în toate sectoarele economiei naționale și ale vieții sociale.

Republica Moldova a aderat la programe si platforme internationale in domeniul economiei verzi, precum Programul „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”, Parteneriatul Estic (Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP Green Programme), Platforma pentru Industria Verde ş. a.  

  • De ce este important ca Moldova să promoveze principiile economiei verzi?

Tranziția spre o economie verde va crea oportunități economice majore. „Înverzirea eco- nomiei” este un factor nou de creștere pentru Republica Moldova, un generator de locuri de muncă decente și o strategie esențială pentru eradicarea sărăciei. Acest proces poate transforma foarte multe provocări în oportunități economice și poate preveni efectele ne- gative asupra mediului, după cum au arătat rezultatele Studiului de definire a domeniului de aplicare a economiei verzi în Republica Moldova. De asemenea, abordarea economiei verzi are potențialul de a stimula semnificativ creșterea economică și a numărului de locuri de muncă care necesită un set de abilități specifice.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial