Cât de transparente și echitabile din perspectivă de gen sunt cheltuielile școlilor sportive din municipiul Bălți?

Spread the love

Acesta a fost subiectul discuției inițiate de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI, care a prezentat ieri, 3 noiembrie 2021 constatările și recomandările raportului de monitorizare realizat cu suportul Keystone Moldova.În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai Direcției Învățământ, Tineret și Sport și școlilor sportive din municipiul Băți, precum și reprezenați ai societății civile, membri ai rețelei GBWN.

Acest eveniment a avut loc cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, Sida. Conținutul raportului este exclusiv responsabilitatea AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” și nu împărtășește sau reflectă neapărat punctele de vedere și interpretările Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, Sida.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial