Menținerea sub control a portofoliului datoriei de stat

Spread the love

Ieri, 5 februarie curent, în cadrul ședinței Executivului a fost aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022).

Potrivit documentului, obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat este asigurarea necesităților de finanțare a soldului bugetului de stat la un nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung, în condițiile limitării riscurilor implicate. Totodată, obiectivele specifice ale gestionării datoriei de stat în perioada 2020- 2022 țin de dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS), contractarea împrumuturilor de stat externe, ținând cont de raportul cost-risc și realizarea managementului riscului operațional asociat datoriei de stat.

În scopul realizării acestora, Ministerul Finanțelor va întreprinde un set de acțiuni, printre care:
menținerea sub control a portofoliului datoriei de stat prin limitarea expunerii față de riscurile valutar, de refinanțare și celui ratei de dobândă;

• gestionarea portofoliului datoriei de stat în vederea reducerii riscurilor asociate portofoliului datoriei de stat și obținerii unei structuri optime a acestuia, ținând cont de raportul cost-risc;

• extinderea maturității portofoliului datoriei și diversificarea bazei investiționale;

• realizarea unui profil uniform al rambursării datoriei, evitând pe cât posibil concentrarea rambursării valorilor mobiliare de stat pe termen scurt;

• diversificarea canalelor de vânzare a VMS odată cu creșterea accesibilității persoanelor fizice la procurarea VMS;

• monitorizarea și evaluarea performanțelor dealerilor primari;

• identificarea unor noi surse pentru finanțarea deficitului bugetar și negocierea acordurilor noi de împrumut externe la condiții financiare avantajoase (de exemplu: maturitate, rată a dobânzii etc.).


Conform ministrului Finanțelor, Serghei Pușcuța, în document este descrisă și strategia de finanțare a soldului, deficitului bugetului de stat și sunt identificați factorii de cost și de risc.

Ministerul Finanțelor va monitoriza cu regularitate criteriile de risc ale portofoliului datoriei de stat, astfel încât dinamica acestora să se încadreze în limitele acceptabile și să nu producă riscuri asupra sustenabilității macro-economice a țării. Astfel, pe termen mediu datoria de stat scadentă în decurs de un an nu trebuie să depășească 25% din soldul total al datoriei de stat, datoria de stat internă trebuie să constituie minim 35% din total, iar datoria cu rata variabilă a dobânzii nu trebuie să depășească 40% din total, a explicat ministrul.

Totodată, în nota proiectului se menționează că, fiind luată în considerare prognoza indicatorilor macroeconomici, soldul bugetului de stat raportat la PIB va înregistra o tendință de diminuare în perioada 2020-2022 și va constitui în medie 2,5%, situându-se în intervalul (-3,3%) – (-1,9%) din PIB.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial