Salariul neachitat angajatului decedat

Spread the love

Conform prevederilor art. 117 alin. (4) din Codul muncii (CM), în caz de deces al salariatului, remunerarea ce i se cuvine, inclusiv pentru concediile nefolosite, se plăteşte integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa acestora – altor moştenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Din conţinutul prevederilor citate supra conchidem că, primele persoane care au prioritate la primirea plăţilor salariale pentru salariatul care a decedat, chiar dacă nu au intrat încă în moştenire şi nu au un certificate de moştenitor sunt:

– soţul (soţia)
– copii majori
– părinţii defunctului.

Pentru a confirma documentar gradul de rudenie între salariatul decedat şi persoana care primeşte plăţile salariale restante, moștenitorul trebuie să prezinte actele corespunzătoare:
– soţul(soţia) – certificatul de căsăstorie, actul propriu de identitate;
– copii majori – certificatul de naştere, actul propriu de identitate;
– părinţii defunctului – certificatul de naştere al defunctului, actele proprii de identitate şi, în cazul în care defunctul are alt nume, după caz, certificatul din care rezultă schimbarea numelui (poate fi certificatul de căsătorie).

În cazul în care plăţile salariale ale defunctului se achită altor moştenitori decât persoanelor menţionate supra este necesar, în mod obligatoriu, să prezinte documentul prin care se confirmă statutul de moştenitor eliberat de notar.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial