Oferim mai mult, primim mai puțin – întreprinderi municipale subvenționate din Bălți

Spread the love

Subvenție: Transferuri interbugetare oferite gratuit și nerambursabil. Fonduri alocate de la bugetele de stat și locale pentru a oferi sprijin financiar întreprinderilor neprofitabile.

La momentul de față, în municipiul Bălți activează douăsprezece întreprinderi municipale. Unele, precum „Regia „Apă-Canal-Balți”, au datorii de sute de milioane de lei. Cu toate acestea, în ciuda importanței strategice a întreprinderii de a asigura alimentarea cu apă a bălțenilor, aceasta nu primește nici un ban din bugetul local. Alte întreprinderi municipale, precum “Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi”, primește subvenții de milioane de lei din bugetul local, bani care sunt cheltuiți pe decorațiuni, precum creșterea și plantarea florilor pentru paturile de flori. Informațiile privind subvenționarea întreprinderilor municipale  sunt ascunse de Primăria Bălți. La întrebările oficiale – unde și pe ce se cheltuiesc milioane de lei – am primit doar un singur răspuns. Cu toate acestea, deținând informații despre una dintre întreprinderile municipale din Bălți, vom arăta, în mod parțial, cum sunt cheltuite subvențiile.

Subvenții alocate pentru întreprinderile municipale în anul 2015

Întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” a primit 12 milioane 671 mii lei subvenții.

Întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți” a primit subvenții în valoare de 23 milioane 52 mii lei.

Întreprinderea Municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic Oraşului Balţi” a primit subvenții în valoare de 12 milioane 671 mii lei.

Întreprinderea municipală „Servicii Publice de Gospodărie Comunală Bălți” a primit 5 milioane 298 mii lei subvenții.

Întreprinderea municipal “Direcția Reparații și Construcții Drumuri  Bălți” a primit 10 milioane 998 mii lei subvenții.

În 2015, 64 milioane 688 lei au fost alocați pentru subvenții întreprinderilor municipale din Bălți.

Subvenții alocate pentru întreprinderile municipale în anul 2016

Întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” a primit 16 milioane 439 mii lei subvenții.

Întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți” a primit subvenții în valoare de 23 milioane 738 mii lei.

Întreprinderea Municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic Oraşului Balţi” a primit subvenții în valoare de 12 milioane 868 mii lei.

Întreprinderea municipală „Servicii Publice de Gospodărie Comunală Bălți” a primit 4 milioane 160 mii lei  subvenții.

Întreprinderea municipal “Direcția Reparații și Construcții Drumuri  Bălți” a primit 10 milioane 263 mii lei  subvenții.

În 2016, 67 milioane 688 lei au fost alocați pentru subvenții întreprinderilor municipale din Bălți.

Subvenții alocate pentru întreprinderile municipale în anul 2017

Întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” a primit 19 milioane 780 mii lei subvenții.

Întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți” a primit subvenții în valoare de 25 milioane 580 mii lei.

Întreprinderea Municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic Oraşului Balţi” a primit subvenții în valoare de 12 milioane 709 mii lei.

Întreprinderea municipală „Servicii Publice de Gospodărie Comunală Bălți” a primit 6 milioane 307 mii lei  subvenții.

Întreprinderea municipal “Direcția Reparații și Construcții Drumuri  Bălți” a primit 7 milioane 134 mii lei  subvenții.

Pentru anul 2017, au fost alocate subvenții în valoare de 71 milioane 511 mii lei pentru întreprinderile  municipale din Bălți.

Subvenții alocate pentru întreprinderile municipale în anul 2018

Întreprinderea municipală „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” a primit 21 milioane 188 mii lei subvenții.

Întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți” a primit subvenții în valoare de 28 milioane 665 mii lei.

Întreprinderea Municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic Oraşului Balţi” a primit subvenții în valoare de 10 milioane 757 mii lei.

Întreprinderea municipală „Servicii Publice de Gospodărie Comunală Bălți” a primit 6 milioane 25 mii lei  subvenții.

Întreprinderea municipal “Direcția Reparații și Construcții Drumuri  Bălți” a primit 6 milioane 29 mii lei  subvenții.

Pentru anul 2017, au fost alocate subvenții în valoare de 72 milioane 664 mii lei pentru întreprinderile  municipale din Bălți.

Subvenții alocate pentru întreprinderile municipale în anul 2019

Din păcate, primăria Bălți nu a dorit să împărtășească informații mai recente despre întreprinderile municipale din Bălți, mai ales în ceea ce privește datarea, care, după cum observăm, crește constant de la an la an. Din datele pe care le avem la îndemână, putem arăta sumele subvenționate Întreprinderii municipale „Direcția de troleibuze din Bălți”.

Întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți”a primit subvenții în valoare de 32 milioane 427 mii lei.

Subvenții alocate pentru întreprinderile municipale în anul 2020

Întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți”a primit subvenții în valoare de 40 milioane 12 mii lei.

Subvenții alocate pentru întreprinderile municipale în anul 2021

Întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți”a primit peste 45 de milioane de subvenții, și este foarte posibil ca subvențiile finale pentru 2021 să ajungă la suma de peste 50 de milioane de lei.

Tăinuirea în masă a informațiilor

În Moldova există Legea Nr. 246 din 23.11.2017 „Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală”, care obligă să fie publicată o listă întreagă de informații, după citirea cărora, locuitorii mun. Bălți să-și poată formula propriile concluzii cu privire la eficacitatea managementului:

 Dar Bălți este un oraș aparte în care legile Republicii Moldova nu funcționează, iar autoritățile locale se ghidează după propriile legi, construite pe disimularea masivă a informațiilor, în special a situațiilor financiare sau a contractelor cu întreprinderile municipale din Bălți. Informațiile despre subvențiile acordate întreprinderilor municipale trebuie publicate în conformitate cu legislația în vigoare, Legea nr. 246 din 23.11.2017 Articolul 18, pct. d:

Raportul anual al întreprinderii va fi plasat pe pagina web în termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărui an de gestiune și va conține cel puţin:

d) informația privind asistența financiară de care beneficiază întreprinderea, garanțiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale/Comitetul executiv al Găgăuziei, angajamentele financiare și obligațiile asumate de întreprindere;

График дотирования бельцких муниципальных предприятий 2015-2018 года

График дотирования бельцких муниципальных предприятий 2015-2018 года

După cum se poate observa din grafic, datele privind subvențiile au crescut în mod constant din 2015, arătând o creștere de circa două milioane de lei în fiecare an, atunci când administrația locală raportează despre eliminarea schemelor guvernului precedent și despre îmbunătățirea rentabilității în întreprinderile municipale. Cu toate acestea, subvențiile acordate întreprinderilor municipale, ca o tumoare, doar cresc de la an la an. Din 2015 până în 2018, subvențiile acordate întreprinderilor municipale din Bălți au crescut cu 8 milioane de lei. Acest lucru se vede clar în programul de subvenții pentru întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți”:

Avem dovezi că din 2015 până în 2021 s-au dublat subvențiile întreprinderii municipale „Administrația Troleibuzelor Bălți”. Până în prezent, această sumă a crescut la peste două milioane de euro pe an.

Unde și pentru ce se cheltuiesc banii? Primăria nu este interesată de aceasta

Cu siguranță, toți bălțenii ar fi interesați să vadă rapoarte privind subvențiile. Unde și pentru ce anume se cheltuiesc banii. Cu toate acestea, în răspunsul oficial primit de la conducerea primăriei, în persoana Tatianei Dubițkaia, suntem informați că rapoartele lipsesc:

După cum vedem, din 2015 până în prezent, administrația Bălți nu are rapoarte privind repartizarea subvențiilor anuale de zeci de milioane de lei. Cu toate acestea, nu toți bălțenii își dau seama cât de mult a crescut „bula financiară” a subvenționării  întreprinderilor municipale din Bălți. Atât Primăria Bălți, cât și consilierii municipali pasivi, au un rol deosebit în ascunderea informațiilor, deoarece nu obligă întreprinderile municipale subvenționate să publice  informațiilor oficiale despre finanțe pe paginile lor web, ceea ce este prevăzut  de Legea Nr. 246 din 23.11.2017 „Cu privire la întreprinderile de stat și municipale”.

Întreprinderile municipale subvenționate vor necesita din ce în ce mai multe investiții. Lipsa raportării subvențiilor oferă o platformă ideală pentru dezvoltarea schemelor de corupție. Aceste întreprinderi cu „raportare în umbră” vor deveni balast, care în viitorul apropiat, vor începe să tragă în jos economia mun. Bălți, întrucât zeci de milioane de lei sunt investiți nu în drumuri și infrastructură, ci în întreprinderi învechite care nu pot supraviețui într-o economie modernă.

Autorii:
Diana Grosu
Vitali Cozearschi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial