INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII – 30 de ani de activitate

Spread the love

În scopul promovării unei politici de stat coerente în domeniul protecţiei muncii, coordonării şi exercitării controlului asupra asigurării unor condiţii de muncă sănătoase, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.61 din 31 ianuarie 1992 a fost înființat Departamentul Protecţiei Muncii al Republicii Moldova, cu drept de persoană juridică, pe lângă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu stabilirea funcţiilor principale și personalului scriptic.

În anul 1998, Departamentului Protecţiei Muncii al Republicii Moldova a fost reorganizat în Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii pe lângă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. La data de 10 mai 2001 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.140 privind Inspectoratul de Stat al Muncii. Prin Hotărârea Guvernului nr.1481 din 27 decembrie 2001 „Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lângă Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale”, Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii a fost reorganizat în Inspecţia Muncii subordonată Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale. Prin Legea nr.139 din 14 iunie 2013 denumirea autorităţii administrative a fost modificată în Inspectoratul de Stat al Muncii.

Începând cu 11 ianuarie 2002 în funcția de Inspector General de Stat al Muncii și în prezent Director al Inspectoratului de Stat al Muncii este Dl Dumitru STĂVILĂ.

Inspectoratul de Stat al Muncii exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, la persoane fizice care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare angajatori; exercită controlul de stat asupra activităţii agenţiilor private şi a intermediarilor nelicenţiaţi care realizează activitatea legată de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova.

Cu acest prilej, Inspecția Teritorială de Muncă Bălți vă felicită cu cea de-a 30 aniversare de la crearea unei instituții de stat în Republica Moldova, abilitată cu atribuții de control pentru asigurarea respectării prevederilor legislației muncii și protecția lucrătorilor în procesul de muncă.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial