ANUNȚ DE PARTICIPARE

Spread the love

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI anunță concurs privind achiziționarea produselor alimentare și de igienă pentru distribuirea ajutorului umanitar refugiaților stabiliți în regiunea de Nord a Republicii Moldova, prin cererea ofertelor de prețuri pentru patru loturi.

 1. Denumirea autorității contractante: A.O.  Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI
 2. IDNO: 1018620000749
 3. Adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 90/6
 4. Numărul de telefon: +373 797 07420
 5. Adresa de e-mail a autorității contractante: adolex21@gmail.com
 6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Lotul I: Produse alimentare de băcănie și conserve

Nr.Denumirea bunurilor solicitateStandarte de referință
1.UleiAmbalat în sticle de la 0,9 litru -1 litru, calitatea superioară. Termenul de valabilitate min. 6 luni
2.OrezAmbalat de la 0,5kg – 1kg
3.HrișcăAmbalat de la 0,5kg – 1kg
4.Paste făinoaseCalitate superioară din făină de grâu dur, calitatea I, Categoria A, ambalaj de la 0,5kg – 1kg
5.Crupă de orz măruntAmbalat de la 0,5kg – 1kg
6.Fulgi de ovăsAmbalat de la 0,4 kg – 1kg
 Zahăr tosÎn pachete de la 0,9kg – 1 kg, din cristal din sfeclă de zahăr
 Conserve de carneAmbalat, de la 300g-500g
 Conserve de peșteAmbalat, de la 160g-425g

Lotul II: Produse lactate

Nr.Denumirea bunurilor solicitateStandarte de referință
1.UntAmbalat, 200g, din smântână dulce, 72 – 82%
2.LapteAmbalat, 1litru, 1,5-2,5%
3.IaurtAmbalat, 125-140g
4.Cașcaval solidAmbalat, feliat sau întreg, 200 – 400 g

Lotul III: Mezeluri

Nr.Denumirea bunurilor solicitateStandarte de referință
1.SalamAmbalat, 600g-1kg, etichetare vizibilă
2.CrenvurștiAmbalat, 300g-1kg, etichetare vizibilă

Lotul IV:Produse de igienă

Nr.Denumirea bunurilor solicitateStandarte de referință
1.ȘamponAmbalat în butelii, 360ml-1litru, cu parfum plăcut și proaspăt.
2.Săpun lichidAmbalat în butelii 400ml- 500ml, cu dozator
3.Gel de dușAmbalat, 700ml-1l, cu parfum plăcut și proaspăt.
4.Pastă de dințiAmbalat, 100-125ml
5.ScuteceDiverse mărimi, calitatea bună, 50-70 buc
6.Absorbante12 buc, calitate bună
7.Soluție lichidă de spălat vaseAmbalaj 400ml-1l.
8.Soluție de spălat rufe (lichidă sau pulbere)Ambalaj spălări de 1kg/l sau 3 kg/l.
 • Agentul economic poate depune oferta pentru toate  loturile sau doar pentru un singur lot.
 • Agentul Economic garantează:
 • Livrarea și descărcarea gratuită a produselor selectate de autoritatea contractantă, conform ofertei, în localitățile din regiunea de Nord a Republicii Moldova;
 •   Disponibilitatea produselor în stoc, în cantitatea solicitată conform comenzilor (zilnic și, sau săptămânal).
 • Obligatoriu toate produsele alimentare să fie ambalate și marcate cu data producerii și termenul de valabilitate.
 • Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.07.2022.
 • Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.
 • Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 20 mai 2022, ora 16:00.
 • Oferta se va prezenta în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, la adresa A.O. Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 90/6, Republica Moldova, sau va fi expediată scanat, prin e-mail, la adresa adolex21@gmail.com.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română și rusă.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial