Rezultatele implementării planurilor locale anticorupție în mun. Bălți și în r. Sîngerei

Spread the love

28 februarie 2020, au fost discutate rezultatele implementării planurilor locale anticorupție în mun. Bălți și în r. Sîngerei. AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” a prezentat public Rapoartele alternative de monitorizare a acestor planuri.
La eveniment au participat activiști civici, agenți economici și cetățeni de rînd care au avut posibilitatea să se familiarizeze cu Rapoartele elaborate și să-și exprime opiniile și sugestiile asupra lor.
Au fost disuctate rezultatele cantitative și calitative a implementării planurilor locale antiorupție. De asemenea au fost accentuate realizările și dificiențele administrațiilor locale din mun. Bălți și în r. Sîngerei. În final Experții au formulat o serie de recomandări pentru fiecare din autoritățile locale supuse monitorizării, precum și pentru mecanismul național de monitorizare.
Rapoartele alternative au fost elaborate în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial