Terasă sau restaurant? Există oare dorința de a plăti mai puține impozite?

Spread the love

Alegerea terasei Objora ca obiect de investigație analitică nu este deloc întâmplătoare. Schemele care sunt utilizate în „Objora” pot fi observate și în alte unități de catering din mun. Bălți. În 2019, administrația locală a aprobat o creștere aproape triplă a cotei impozitului pe proprietăți pentru completarea bugetului mun. Bălți. Dar, în același timp, a prelungit contractele de închiriere în partea centrală a orașului în favoarea oligarhilor locali, pentru bănuți.

Asemenea materialelor anterioare, investigațiile noastre se bazează pe răspunsurile oficiale ale Primăriei municipiului Bălți.

Al cui teren și cu ce preț

Terenul pe care este amplasată terasa ”Objora” este închiriat. Suprafața de închiriere constituie 300 m2. Cu toate acestea, obiectul se află într-un complex comun cu un magazin, al cărui suprafață este de 40 m2. Iată o copie a planului cadastral al lotului:

Acordul de închiriere pentru această zonă-pătrat din spatele stației centrale a devenit posibil în baza Deciziei nr. 5/47 din 29.09.2011 a Consiliului municipal Bălți, care a fost semnat de către următorii oficiali ai Primăriei Bălți:

1. Panciuk V.T – fost Primarmun. Bălți, cetățean de onoare.

2. Dovgan L. S. – ș.i. secretar a Consiliului municipal Bălți

3. Rubțov S. S. – la acea dată președintele ședinței mun. Consiliul Bălți.

Prețul închirierii a 300 de metri de teren în inima mun. Bălți este ridicol – 1,356 lei pe an. O asemenea sumă infimă achită proprietarul terasei ”Objora” pentru 300 m2 în centrul capitalei nordice. Prețul pentru un metru pătrat este de 37 bani pe lună. Iată o copie a contractului de închiriere din 2011:

Iată o copie a ultimului contract, prelungit până în 2023 în aceleași condiții „foarte avantajoase”, semnat de fostul primar Nikolai Grigorișin, care deține în prezent funcția de viceprimar:

După cum se poate observa, se aplică în acest caz sistemul clasic de contracte de cel puțin 2 % din valoarea normativă a terenului, deși de la proprietarul în persoana IP ”Parnaveligor”  bugetul local ar putea obține o sumă de 5 ori mai mare, prin rescrierea contractului de închiriere la 10% din valoarea normativă a terenului.

Din 15 noiembrie 2011, trezoreria Bălți a încasat suma de 12,552 lei pentru chiria unui teren de 300 m2. Această sumăputea fide 62,760 lei, dacă cererea inițialăera scrisă la 10% din valoarea nominală a terenului, în loc de 2% din valoarea nominală a contractului. Iată o copie a taxelor de închiriere pentru această bucată de teren:

Am construit, construit și în sfîrșit am finisat… La ce tip de construcție se atribuie ”Objora”?

Activitatea de facto a acestei instituții de catering și descrierea acesteia în documente par să se contrazică total. Potrivit documentelor, terasa ”Objora” este o sală de mese pe lîngă magazinul ”Objora”. Aceasta este denumirea menționată în documentele semnate de seful Departamentului Comertului din Primăria mun. Bălți, Natalia Romanenko. Iată o copie a acestui răspuns:

Procesul de construcție a terasei ”Objora” a demarat cu obținerea ”certificatului de urbanism pentru design”, care indică un scop final foarte specific – ”proiectarea terasei deschise la obiectul comercial existent”. Iată o copie a acestui document:

Certificatul de urbanism Nr. 966 din 09.11.2011 pentru viitoarea terasă este semnat de următorii funcționari:

 1. Panciuk V. T. – fost Primarmun. Bălți
 2. Mahu O. J. – fost viceprimar mun. Bălți
 3. Serdiuk I. M. – Secretar actual al Consiliului Municipal
 4. Koada V. M. – fost arhitect șefmun. Bălți
 5. Bukataru Y. V. – fost sef, Direcția de inginerie civila si arhitectura

De asemenea, putem vedea prescripții care nu au fost urmate de către dezvoltator:

• garduri decorative nu mai mult de 0.7 m (în schimb, vedem ziduri de capital)
• structuri prefabricate
• rețelele de inginerie existente (Pe terasa ”Objora” au fost construite două toalete principale pentru care au fost efectuate noi rețele de canalizare)

Conform tuturor documentelor care au fost convenite de serviciile regionale, acest obiect a trecut ca ”terasă de tip deschis la obiectul existent”. Aceasta este, ca o terasă la magazin, și nu, după cum presupunem, ca o unitate autonomă de catering cu servicii la nivel de restaurant.

După primirea certificatului de către întreprinderea individuală ”Parnaveligor”Autorizația de construcție Nr. 358, din 30.11.2011, semnată de următorii funcționari ai administrației mun. Bălți:

 1. Panciuk V. T. – fost Primarmun. Bălți
 2. Mahu O. J. – fost viceprimar mun. Bălți
 3. Serdiuk I. M. – Secretar actual al Consiliului Municipal
 4. Koada V. M. – fost arhitect șefmun. Bălți
 5. Bukataru Y. V. – fost sef, Direcția de arhitectura regionala si constructii

O copie a autorizației de construcție a Terasei deschise, Nr. 358, din 30.11.2011, este inclusă în următorul document:

Puțini dintre bălțeni își amintesc ce se află în locul acestei clădiri. Cu toate acestea, ”Planul general de dezvoltare” va contribui la reîmprospătarea memoriei:

După cum se poate vedea din planul general, pe locul care în primăria mun. Bălți se numește ”terasa magazinului”, anterior erau aproximativ cinci copaci și două paturi de flori de trandafiri.

Proiectul a primit în 2011 acordul întreprinderilor municipale „BIO” și „DRCD”, unde se menționează și „terasa deschisă”. Iată o copie a acordului:

Iată și schema proiectului „terasa magazinului”, care a fost convenită cu serviciile primariei și ale întreprinderilor municipale:

După cum putem vedea, schema prezentată și aprobată este fundamental diferită de cea pe care o văd bățenii în fața lor. Atenție specială la cele trei intrări marcate pe terasă de la str.Dostoievski și str. Stefan cel Mare. Oamenii ar trebui să intre pe terasă fără uși, cum este cazul teraselor deschise. Aceste fragmente ale schemei sunt evidențiate cu săgeți speciale:

Spațiul dintre magazin și terasă nu trebuie să fie construit conform planului și ar trebui să existe o zonă deschisă pavată cu dale de pavaj. Acest teritoriu este acum ocupat de așa-numita ”terasă”.

O diferență fiscală uriașă – un restaurant sau o terasă?

Terasa ”Objora” nu este singura care, potrivit documentelor, este terasa unui magazin, dar în interior este, după cum credem noi, un restaurant cu drepturi depline. Mai mult decât atât, răspunsurile oficialilor Primăriei mun. Bălți la acest subiect au un caracter vădit contradictoriu. Aceasta este răspunsul Natalia Romanenko, șeful Departamentului Comerțului din Primărie, cu privire la „magazinul cu terasă”:

Vă rugăm să vă concentrați atenția asupra celor 340 m2 menționați în răspunsul Dnei Natalia Romanenko, or acesta este adevărul absolut, deoarece terasa este adaugatăla zona magazinului. Iar acum publicăm „notificarea comerțului”, prezentată de proprietarul Oficiului pentru Comerț din mun. Bălți, care este administrat de aceeași Natalia Romananko:

Așadar, suprafața comercială de 340 m2a fost transformată într-o suprafață de 300 m2. Nu mulți bălțeni vor înțelege de ce trebuie ascunși metrii suplimentari aiteritoriului.

Acesta este răspunsul șefului Biroului financiar Bălți Rusu V. A., primit înainte de a solicita copia avizului.In el, oficialii primarieioferă informații eronate, spunând că proprietarul a făcut o notificare asupra comerțului, indicând suprafața comercială de 340 m2.După ce am primit o copie a acestei notificări, vedem că răspunsul șefului administrației financiare Rusu V. A. conține informații false despre taxele plătite de proprietarul acestei proprietăți. De exemplu, ni se oferă un tabel pentru calcularea ratei taxei pentru obiectele comerciale, care pot fi utilizate în dependență de tipul de activitate și zona comercială aleasă.Iată cum arată tarifele pentru elementele tranzacționate cu Codul 56.30, pe care le-a indicat proprietarul:

Suprafața comercială de 300 m2 este de 10,140 lei. Dacă proprietarul ar fi indicat 340 m2, cunoscuți printre oficialii Primăriei, acesta ar plăti 25,000 lei anual.

Dar asta nu este singura concluzie ce poate fi trasă din această analiză. În opinia noastră, în interiorul terasei ”Objora” este un restaurant cu drepturi depline situat chiar în centrul mun. Bălți, ci nu”un magazin cu terasă”. Prin urmare, în inima mun.Bălți, credem noi, este un restaurant al cărui calcul fiscal trebuie să fie conform acestui tabel:

Avem 300 m2 de teren comercial, pe care noi îl considerăm restaurant. Astfel, în fiecare an, pentru 300 de metri pătrați proprietarul restaurantului ar putea plăti nu 10 140 de lei pe an, ci 50 de mii lei. In consecință, bugetul local ar pierde anual 38,860 lei impozit si 5,424 lei chirie de la o astfel de facilitate. Timp de 8 ani de existență a obiectului,”se adună” suma pierdută de 354 272 lei.

Rezultatele examinării documentelor

 • credem ca proprietarul acestei parcele a subevaluat in mod deliberat spațiul comercial pentru a plăti mai puțin impozit. De asemenea, el ar putea face în mod intenționat o clasificare convenabilă a activităților sale comerciale. Și câte asemenea facilități existăîn municipiul nostru, câtși în țară?
 • după cum putem vedea, șefii direcțiilor Primăriei sunt conștienți de ce ar trebui să fie zona comercială, dar, procedând astfel, acceptă o înștiințare din partea proprietarului în care zona de vânzări este subdeclarată. Inainte de solicitarea noastră de a trimite o copie a acestei înștiințări, oficialii Primăriei au susținut că proprietarul a depus o suprafață comercială de 340 m2. De ce au conținut informații false răspunsurile timpurii ale primăriei?
 • ce este un ”magazin cu terasă”? Vedem sub ”Terasa Objora” – este un obiect comercial complet autonom în care nu există nici o legătură cu magazinul, cu excepția documentației generale.
 • Cati proprietari de afaceri din mun. Băți care plătesc taxe de zeci de mii de lei pe an si care primesc chirie la cea mai mică rată posibilăexistă?

Autori:
Diana Grosu
Vitali Cozearschi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial