”Comunități inclusive prin dialog și participare” la Soroca

Spread the love

Grupul nostru de beneficiari, persoane cu nevoi speciale, au ajuns la Soroca în cadrul vizitei de studiu din proiectul ”Comunități inclusive prin dialog și participare”. Cu emoții positive și cu buna dispoziție, pesoanele cu nevoi speciale din mun Bălți au avut posibilitatea să studieze și să facă schimb de experiență cu organizațiile active din or Soroca focusate pe lucrul cu persoanele cu dizabilități și apărarea drepturilor acestora.
Această vizită de studiu a durat 2 zile, timp în care Diana Grosu și Eugenia Varzari, reprezentanți ai ”Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI ” din Bălți împreună cu beneficiarii (persoane cu nevoi speciale) au aflat lucruri și medode noi, practicate în or. Soroca.
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități constituie un domeniu actual de cercetare, reieșind din faptul că acest grup de populație continuă să fie marginalizat și exclus din viața societății. Din aceste considerente, am organizat o mică excursie în cadrul căreia am vizitat căile de acces din cadrul diferitor instituții din orașul Soroca.
Acest eveniment a avut loc grație susținerii financiare din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial