”Comunități inclusive prin dialog și participare” la Soroca

Spread the love

Grupul nostru de beneficiari, persoane cu nevoispeciale, au ajuns la Soroca în cadrul vizitei de studiu din proiectul”Comunități inclusive prin dialog și participare”.Cu emoții positive și cu buna dispoziție, pesoanele cu nevoi speciale din munBălți au avut posibilitatea să studieze și să facă schimb de experiență cuorganizațiile active din or Soroca focusate pe lucrul cu persoanele cudizabilități și apărarea drepturilor acestora.
Această vizită de studiu a durat 2 zile, timp încare Diana Grosu și Eugenia Varzari, reprezentanți ai ”Asociației pentruDrepturile Omului Lex XXI ” din Bălți împreună cu beneficiarii (persoane cunevoi speciale) au aflat lucruri și medode noi, practicate în or. Soroca.
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilitățiconstituie un domeniu actual de cercetare, reieșind din faptul că acest grup depopulație continuă să fie marginalizat și exclus din viața societății. Dinaceste considerente, am organizat o mică excursie în cadrul căreia am vizitatcăile de acces din cadrul diferitor instituții din orașul Soroca.
Acest eveniment a avut loc grație susțineriifinanciare din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial