Proiecte noastre

Spread the love
  1. Noiembrie 2019 – octombrie 2020: Proiectul „Mobilizarepentru Monitorizare”. Scopul proiectului: Sporirea rolului cetăţenilormunicipiului Bălţi şi ai raionului Sângerei în monitorizarea utilizării banilorpublici şi participarea lor în procesul guvernării pentru o mai bunăadministrare a bunurilor publice. Bugetul: 29,310 Euro. Sursele de finanțare: Fundația „Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer înRepublica Moldova” din resursele oferite de Uniunea Europeană și MinisterulFederal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei.
  2. Noiembrie 2019 – iulie 2020: Proiectul„Monitorizarea achizițiilor publice”. Scopul proiectului: Monitorizareaachizițiilor publice desfășurate de instituțiile publice din mun. Bălți.Bugetul: 15,000 USD. Sursele de finanțare: National Endowment for Democracy(NED). 
  3. Octombrie 2019 – martie 2020: Proiectul„Monitorizarea civică a implementării reformei poliției în mun. Bălți”. Scopulproiectului: Monitorizarea achizițiilor publice desfășurate de Inspectoratul dePoliție Bălți în anii 2016-2019, precum și sporirea rolului societății civileîn monitorizarea implementării reformei Poliției și promovarea conceptului dePoliție Comunitară. Bugetul: 9,969 Euro. Sursele de finanțare: AsociațiaPromo-LEX din sursele Uniunii Europene. 
  4. August 2019 – februarie 2020: Proiectul„Monitorizăm, informăm, responsabilizăm!”. Scopul proiectului: Monitorizareaalternativă a planurilor locale anticorupție din mun. Bălți și or. Sîngerei.Bugetul: 10,000 USD. Sursele de finanțare: PNUD Moldova cu suportul financiaral Ministerului  Afacerilor Externe  al  Norvegiei.
  5. Iunie 2019 – martie 2020: Proiectul„Comunități incluzive prin dialog și participare la Bălți”. Scopul proiectului:Mobilizarea persoanelor cu dizabilități, pentru a realiza schimbări îninfrastructură la nivel local. Bugetul: 15,526 USD. Sursele de finanțare:Ambasada SUA în Republica Moldova. 
  6. Iunie 2019 – mai 2020: Proiectul „Săacționăm împotriva corupției prin transparență și buna guvernare!”. Scopulproiectului: Instruirea a 200 de tineri în problemele de etică și anticorupție,după care mobilizarea a cel puțin 10 dintre ei în 2 grupuri de supraveghere(watchdog) care vor învăța să ia măsuri legale cu privire la practicilecorupte. Bugetul: 6,635 USD. Sursele de finanțare: Ambasada SUA în RepublicaMoldova. 
  7. Noiembrie 2018 – Noiembrie 2019: Proiectul„Banii Publici sunt si Banii Mei faza III”. Scopul proiectului: Creștereacapacității societății civile de a monitoriza utilizarea banilor publici.Bugetul: 6000 USD. Sursele de finanțare: AGER din sursele National Endowmentfor Democracy (NED).
  8. August – decembrie 2018: Sub-proiectul„Participarea anticorupție la Bălți” în Proiectul „Vocile Femeilor din Moldova.Vorbiți cu noi!”. Scopul proiectului: Sensibilizarea publicului cu privire laconsecințele fenomenului corupției pe diverse domenii. Bugetul: 465 USD.Sursele de finanțare: Academia de Inovare și Schimbare prin Educație dinsursele European Endownment for Democracy.
  9. Iunie – noiembrie 2018: Sub-proiectul„Parteneri în îmbunătățire” în Proiectul „Promovarea dezvoltării localedurabile prin utilizarea transparentă a banilor publici”. Scopul proiectului:Monitorizarea Primăriei mun. Bălți. Bugetul: 1980 USD. Sursele de finanțare:Uniunea Europeană, co-finanțat de Ambasada Olandei.
  10. Iulie 2017 – iunie 2018: Proiectul „BaniiPublici sunt si Banii Mei faza II”. Scopul proiectului:  Creștereacapacității societății civile de a monitoriza utilizarea banilor publici.Bugetul: 2000 USD. Sursele de finanțare: AGER din sursele National Endowmentfor Democracy (NED).
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial